O Nás

Klub potápačov CETUS Trenčín je občianske združenie, ktoré vzniklo z podnetu nadšencov pre potápanie v okolí mesta Trenčín. Sídlo KPC TN je na Kultúrne stredisko Stred (Dlhé hony) Ulica 28. októbra 2.
Účelom Klubu je združovanie, organizovanie, poznávanie, vzdelávanie ľudí so spoločnými záujmami v oblasti potápačských športov.
Členom KPC Trenčín môže byť rozhodnutím výboru prijatý každý občan, ktorý dosiahol vek 18 rokov a spĺňa podmienky podľa týchto stanov. Občan, ktorý nedosiahol vek 18 rokov môže byť prijatý len po predložení úradne overeného súhlasu zákonného zástupcu. Výbor môže zamietnuť žiadosť o prijatie za člena z prevádzkových a organizačných dôvodov. O výnimkách podľa tohto článku rozhoduje výbor.
V letných mesiacoch členovia Klubu využívajú na výcvikové a rekreačné účely domovskú potápačskú základňu na ostrove krk v Chorvátsku.
V zimných mesiacoch je na tréning a výcvik využívaný bazén.

Názov Klubu potápačov CETUS vznikol z gréckej mytológie a označuje štvrté najväčšie súhvezdie na oblohe, ktoré sa však volá VEĽRYBA. Toto súhvezdie má podľa gréckych mýtov predstavovať príšeru, ktorej mala byť obetovaná princezná Andromeda, dcéra Cefea a Kassiopei.
Neskôr kresťanská legenda považuje toto súhvezdie za veľrybu, ktorá zhltla proroka Jonáša. Ten bol vyslaný Bohom obrátiť na vieru obyvateľov mesta Ninive. Avšak Jonáš sa tejto úlohy zľakol a utiekol najbližšou loďou na more. Za plavby sa ale strhla búrka. Námorníci si mysleli, že je to kvôli cdzincovi na palube a zhodili ho do mora, kde ho zhltla veľryba. Jonáš sa potom tri dni v bruchu veľryby modlil, až ho nakoniec veľryba na boží príkaz vypľula a on šiel rýchlo splniť naspäť svoju úlohu.

Facebook Fun Page

počítadlo.abz.cz

Logo KRK